top of page
05.png

BERMUDA

    เราคือ Digital Agency ที่เข้าใจกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมุ่งหาช่องทางสำหรับการตลาดในอนาคตอยู่เสมอ ด้วยการทำงานกับทีมงานมืออาชีพ ที่เก่งด้านเทคนิคและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ

พร้อมสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ตั้งใจในทุกขั้นตอนเสมือนว่าเป็นการธุรกิจของเราเอง โดยใช้เครื่อมือการตลาดมากมาย และวัดผลได้ เราพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการตลาดของคุณที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมาย สร้างแบรนด์ให้ติดตา ติดหู ติดตลาด และติดใจผู้บริโภค

    ในฐานะกรรมการผู้จัดการของ เบอร์มิวด้า แบรนดิ้ง เฮ้าส์ รวมถึงทีมงานทุกคน ดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย และธุรกิจ  SMEs ไทย ประสบความสำเร็จในการตลาดออนไลน์  เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจโดยเราตระหนักอยู่เสมอ ว่าทุกครั้งที่ได้รับความไว้วางใจในการช่วยดูแลธุรกิจของลูกค้า เราต้องทำให้งานมีคุณภาพ ใช้กำลังของทีมงานให้เต็มศักยภาพ เพื่อผลิตงานให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

02_edited.png

สิริลักษณ์ พงษ์ศิริ
Managing Director

ทีมงานของเรามีทักษะที่สามารถบริการเป้าหมายในธุรกิจของท่านเป็นจริงได้  ด้วยทีมงานของ Bermuda Branding House ที่เดียว  ไม่ต้องเสียเวลาจ้างทีมงานหลายทีมหลายทีมเพื่อเข้ามาดูแล ธุรกิจ ในส่วนการตลาดออนไลน์ของท่าน

  • จ่ายน้อยลง แต่ได้งานที่มากกว่าคิด

02.png

วางกลยุทธ์ และเสนอแนะ ให้ธุรกิจของท่านสามารถ เติบโตอย่างมั่นคง ในงบประมาณที่ท่านพึงพอใจ และคุ้มค่าต่อการลงทุนในธุรกิจของท่านมากที่สุด

  • จริงใจ ในการบริการ

สร้างคอนเท้น ออกแบบงานสื่อ สร้างสรรค์ และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ ช่วยแก้ปัญหาในธุรกิจ ได้ตรงจุด

  • คุณภาพ คุ้มค่าเกินราคา

สื่อสารตัวตนของแบรนด์ได้ชัดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าสร้าง brand awareness ให้กับกลุ่มเป้าหมายในทุกประเภทธุรกิจ เมื่อลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ดี ก็สามารถการันตียอดของธุรกิจได้

  • สื่อสารตัวตนของแบรนด์ได้ชัดเจน

ปรับกลยุทธ์การสื่อสาร และอัพเดตเครื่องมือการตลาดออนไลน์ อยู่เสมอ ก้าวทันโลกดิจิทัล ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร  ไม่ปล่อยให้ธุรกิจของท่านตกเทรนด์ของการสื่อสาร

  • ครอบคลุมทุกเรื่องการตลาดออนไลน์

Why Us

How We Works

1.png
2.png
3.png
4.png

Step 1

ศึกษาเพื่อเข้าใจภาพรวมของธุรกิจของท่าน ปัญหาในธุรกิจ พร้อมเป้าหมายในการทำการตลาดออนไลน์ที่ท่านต้องการให้สำเร็จ

Step 2

กำหนดแผนกลยุทธ์การสื่อสาร และแผนการตลาด รวมถึงกำหนดช่องทางสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

Step 3

ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ พร้อมวิเคราะห์ผลการทำงานเป็นระยะ

Step 4

ติดตามประเมินผล การทำการตลาดออนไลน์ว่าประสบผลสำเร็จตามเป้ากราเปอร์เซ็นต์ พร้อมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับปรุงรูปแบบการทำธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

bottom of page